Jak wspierać rozwój mowy dziecka?

Ostatnie artykuły

31/10/2022

Jak wspierać rozwój mowy dziecka? Kilka wskazówek od logopedy.

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dlatego odpowiednia stymulacja ze strony najbliższego otoczenia ma wpływ na dynamikę jej rozwoju. Najintensywniejszy czas w rozwoju mowy przypada na 2. rok życia. Zasób słów dziecka powiększa się wtedy nawet kilkukrotnie i zaczynają pojawiać się pierwsze zdania. Jak więc wspierać rozwój mowy malucha już od pierwszych chwil życia?

 

·      Otaczaj dziecko mową, opowiadaj mu o tym, co dzieje się „tu i teraz”. Nazywaj przedmioty z najbliższego otoczenia oraz czynności, które wykonujesz. Rozumienie pojawia się o wiele wcześniej niż samo mówienie.  Stosując tę metodę, wzbogacasz słownik bierny dziecka.

·      Czytaj bajki wykorzystując emocje, modulację głosu. Im więcej urozmaiceń wprowadzisz, tym bardziej zaciekawisz dziecko i zachęcisz do aktywnego słuchania.

·      Gdy mówisz do dziecka, zadbaj o to, aby dokładnie widziało Twoją twarz. Jest to niezwykle ważne, ponieważ ma ono wtedy możliwość obserwacji i naśladowania układu i pracy narządów mowy.

·      Otaczaj dziecko muzyką. Piosenki nie tylko poszerzają zasób słownictwa, lecz także mają pozytywny wpływ na rozwój percepcji słuchowej.  Co więcej, śpiewanie jest doskonałym ćwiczeniem aparatu mowy.

·      W zabawie wykorzystuj elementy pracy manualnej. Pozwól dziecku na manipulowanie przedmiotami, dotykanie różnych faktur. Usprawnianie motoryki małej jednocześnie wspiera rozwój mowy.

·      Unikaj sformułowań typu: „powtórz”, „powiedz”. Ciągłe proszenie dziecka o wypowiedzenie jakiegoś słowa, szczególnie w towarzystwie, może sprawić, że poczuje presję i zniechęci się.

·      Motywuj dziecko do mówienia przez zadawanie pytań np.: „Kto to?”, „Co to?”, „A co a Pani robi”?

·      Mów do dziecka poprawnym językiem – bez celowego zmiękczania wyrazów (np. sialiczek zamiast szaliczek).

·      Ogranicz dziecku dostęp do wysokich technologii (telewizor, tablet, telefon). Według badań, dziecko do 24. m. ż. nie czerpie z oglądania bajek żadnych korzyści. Długotrwałe wystawienie na bodźce płynące z wysokich technologii, zwiększa ryzyko wystąpienia opóźnień w rozwoju mowy.

W ośrodku SORNO Kids dostępne są konsultację, porady oraz terapie logopedyczne prowadzone przez panią Weronikę Wiśniewska.

Więcej informacji pod nr tel.: +22 390 31 31

Jak wspierać rozwój mowy dziecka?

Weronika Wiśniewska

Szkoła Rodzenia Milanówek
ikona facebookaikona TwitterO autorze...

Ostatnie artykuły

No items found.
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Heading

No items found.
ikona facebookaikona TwitterO autorze...