Jak wspierać rozwój mowy dziecka?

31/10/2022

Jak wspierać rozwój mowy dziecka? Kilka wskazówek od logopedy.

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dlatego odpowiednia stymulacja ze strony najbliższego otoczenia ma wpływ na dynamikę jej rozwoju. Najintensywniejszy czas w rozwoju mowy przypada na 2. rok życia. Zasób słów dziecka powiększa się wtedy nawet kilkukrotnie i zaczynają pojawiać się pierwsze zdania. Jak więc wspierać rozwój mowy malucha już od pierwszych chwil życia?

 

·      Otaczaj dziecko mową, opowiadaj mu o tym, co dzieje się „tu i teraz”. Nazywaj przedmioty z najbliższego otoczenia oraz czynności, które wykonujesz. Rozumienie pojawia się o wiele wcześniej niż samo mówienie.  Stosując tę metodę, wzbogacasz słownik bierny dziecka.

·      Czytaj bajki wykorzystując emocje, modulację głosu. Im więcej urozmaiceń wprowadzisz, tym bardziej zaciekawisz dziecko i zachęcisz do aktywnego słuchania.

·      Gdy mówisz do dziecka, zadbaj o to, aby dokładnie widziało Twoją twarz. Jest to niezwykle ważne, ponieważ ma ono wtedy możliwość obserwacji i naśladowania układu i pracy narządów mowy.

·      Otaczaj dziecko muzyką. Piosenki nie tylko poszerzają zasób słownictwa, lecz także mają pozytywny wpływ na rozwój percepcji słuchowej.  Co więcej, śpiewanie jest doskonałym ćwiczeniem aparatu mowy.

·      W zabawie wykorzystuj elementy pracy manualnej. Pozwól dziecku na manipulowanie przedmiotami, dotykanie różnych faktur. Usprawnianie motoryki małej jednocześnie wspiera rozwój mowy.

·      Unikaj sformułowań typu: „powtórz”, „powiedz”. Ciągłe proszenie dziecka o wypowiedzenie jakiegoś słowa, szczególnie w towarzystwie, może sprawić, że poczuje presję i zniechęci się.

·      Motywuj dziecko do mówienia przez zadawanie pytań np.: „Kto to?”, „Co to?”, „A co a Pani robi”?

·      Mów do dziecka poprawnym językiem – bez celowego zmiękczania wyrazów (np. sialiczek zamiast szaliczek).

·      Ogranicz dziecku dostęp do wysokich technologii (telewizor, tablet, telefon). Według badań, dziecko do 24. m. ż. nie czerpie z oglądania bajek żadnych korzyści. Długotrwałe wystawienie na bodźce płynące z wysokich technologii, zwiększa ryzyko wystąpienia opóźnień w rozwoju mowy.

W ośrodku SORNO Kids dostępne są konsultację, porady oraz terapie logopedyczne prowadzone przez panią Weronikę Wiśniewska.

Więcej informacji pod nr tel.: +22 390 31 31

Jak wspierać rozwój mowy dziecka?

Weronika Wiśniewska

Szkoła Rodzenia Milanówek
ikona facebookaikona TwitterO autorze...