Regulamin

Nowoczesny gabinet fizjoterapii i rehabilitacji tworzony
przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

Regulamin korzystania z formularza zamawiania e-recept online przez Pacjentów Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego SORNO:

 1. E-receptę online wystawiamy jedynie dla pacjentów posiadających aktywną deklarację lekarza POZ w CMR SORNO.
 2. Skorzystanie z niniejszego formularza zamówienia na wystawienie e-recept na leki do terapii przewlekłej przeznaczone jest dla Pacjentów, których stan zdrowia nie uległ pogorszeniu od ostatniej wizyty/teleporady.
 3. Dodatkowe informacje o aktualnym stanie zdrowia Pacjent może zgłosić w rubryce „informacje dodatkowe” formularza zamówienia e-recept.
 4. Formularz zamawiania e-recept online umożliwia Pacjentom złożenie zamówienia na leki niezbędne do kontynuacji leczenia bez dokonania osobistego badania pacjenta.
 5. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać e-recepty na leki: wypisywane pierwszy raz, uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 6. Każdorazowo lekarz lub pielęgniarka weryfikuje zasadność wypisania leku oraz dokumentację pacjenta i może odmówić wystawienia e-recepty, dokonując odpowiedniego wpisu
  w dokumentacji.
 7. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym na podstawie weryfikacji
  w systemie EWUŚ.
 8. Aby skorzystać z formularza zamawiania recept online, Pacjent zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, w którym wprowadzi dane niezbędne do wystawienia e-recepty przez lekarza.
 9. Pacjent składający zamówienie online przyjmuje do wiadomości, że w celu wystawienia e-recepty, lekarz lub pielęgniarka będą dokonywać weryfikacji podanych przez Pacjenta danych z informacjami zawartymi w dokumentacji medycznej Pacjenta utworzonej w CMR SORNO.
 10. W odpowiedzi Pacjent otrzyma na adres e-mail/kontakt telefoniczny/ SMS, czterocyfrowy KOD, umożliwiający realizację recepty.
 11. E-receptę można wykupić w dowolnej aptece na terenie Polski podając otrzymany KOD oraz PESEL pacjenta.
 12. Przed wysłaniem formularza zamówienia, Pacjent zobowiązany jest do akceptacji powyższych zasad.

REGULAMIN

Sprzedaży Pakietów Rehabilitacyjnych

w Centrum Medyczno-RehabilitacyjnymSORNO

 

Niniejszy regulamin określa prawai obowiązki kupującego oraz sprzedawcy Pakietu Rehabilitacyjnego.

Sprzedawcą Pakietu jest Centrum Medyczno-RehabilitacyjneSORNO Edyta Stankiewicz z siedzibą w Mościskach 05-825, ul. Krucza 14, 05-825Mościska, NIP: 6652361135.

 

1. Miejsce realizacji usług

1.1. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w Mościskach, ul. Krucza 14, 05-825 Mościska.

1.2. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w Milanówku, ul. Wspólna 23 05-822 Milanówek.

1.3. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w Milanówku, ul. Podwiejska 39 lok.10 05-822 Milanówek.

1.4. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w Starych Babicach ul. Rynek 21 05-082 Stare Babice

 

2. Rodzaje Pakietów

2.1. Kupujący może nabyć następujące Pakiety rehabilitacyjne różniące się zawartością oraz ceną:

 

PAKIET

Cena (brutto)

Ważność Pakietu od dnia zakupu

Pakiet Ortopedyczny - 10 wizyt

1190 zł + fizykoterapia według cennika

90 dni

Pakiet  Ortopedyczny - 5 wizyt

745 zł + fizykoterapia według cennika

45 dni

Pakiet Pediatryczny 1 - 5 wizyt

990 zł

45 dni

Pakiet Pediatryczny 2 - 5 wizyt

875

45 dni

 

 

3. Warunki korzystania z Pakietów

3.1. Wykupienie Pakietu w placówce Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO.

3.2. Rezerwacji usługi w ramach Pakietu należy dokonać osobiście w placówce lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 390 3131, 502427927, 224994578, 227229002

3.3. Przez zakup Pakietów Rehabilitacyjnych, kupujący nabywa prawo do skorzystania z określonych usług medycznych w określonym limicie i szczegółowym zakresie.

3.4. W skład Pakietów Rehabilitacyjnych wchodzą usługi wskazane w powyższej tabeli. Jeden Pakiet może być wykorzystany tylko przez jedną osobę (nie można dzielić jednego Pakietu na 2 osoby). Jedna osoba może nabyć i wykorzystać wiele Pakietów.

3.5. Czas rozpoczęcia realizacji usług rozpoczyna się w momencie zakupu Pakietu.

3.6. Wykupione usługi wchodzące w skład Pakietu nie mogą zostać zamienione na inne usługi medyczne, inne świadczenia oraz nie podlegają wymianie na gotówkę.

3.7. Jeżeli Uczestnik nie wykorzysta wykupionych usług w okresie ważności Pakietu w ciągu 90 dni od daty zakupu, nie otrzymuje zwrotu równowartości za niewykorzystane usługi.

3.8. W przypadku nie wykorzystania usług objętych Pakietem, CMR SORNO nie jest zobowiązane do

wykonania tych usług po upływie terminu ważności pakietu.

 

4. Informacje dodatkowe

4.1. Kupujący może również nabyć wybrany Pakiet rehabilitacyjny w formie Vouchera Upominkowego/Karty Podarunkowej i obdarować nim inną osobę.

4.2. Kupujący zobowiązany jest poinformować Posiadacza Vouchera o warunkach korzystania z Pakietów zawartych w niniejszym regulaminie, w tym o obowiązku zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia informacji posiadaczowi Vouchera, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

4.3. Jeżeli korzystający z usług nie ukończył 18 roku życia, do udzielenia świadczeń zdrowotnych wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego. W przypadku korzystającego z usług, który nie ukończył 18 roku życia, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany towarzyszyć takiemu korzystającemu w trakcie wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4.4. Informacje dotyczące Pakietów o których mowa w pkt.2 oraz Regulamin dostępne są pod nr tel. 22 499 4578 oraz w placówkach Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO.

4.6. Zakup usług wskazanych w pkt 2 jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Kupującego postanowień Regulaminu.

 

5. Zasady płatności

5.1. Płatności za wybrany Pakiet należy dokonać w placówce Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w Mościskach ,ul. Krucza 14, przed realizacją pierwszej usługi pakietowej.

 

6. Zasady reklamacji

6.1. Reklamacje związane z zakupem i realizacją Pakietu należy zgłaszać pisemnie wciągu 14 dni od zajścia zdarzenia na adres email: rejestracja@sorno.pl lub listownie na adres: Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w Mościskach, ul. Krucza 14, 05-825 Mościska

6.2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenie reklamacyjnego.

 

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w Mościskach, ul. Krucza14, 05-825 Mościska NIP: 6652361135.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług objętych Ofertą. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

8. Zgoda pacjenta

Oświadczam, że zostałem zapoznany z treścią Regulaminu i zasadami korzystania z Pakietu Rehabilitacyjnego.

Zgadzam się z jego treścią i ją akceptuję. Wybieram zakup pakietu:

Pakiet Ortopedyczny - 10wizyt

Pakiet Ortopedyczny - 5wizyt

Pakiet Pediatryczny 1 - 5 wizyt

Pakiet Pediatryczny 2 - 5 wizyt