Fizjoterapeuta ćwiczący z niemowlakiem

Napięcie Mięśniowe Niemowlaka

Fizjoterapeuta ćwiczący z niemowlakiem
28/2/2022

Termin napięcie mięśniowe wprowadził do neurologii dziecięcej lekarz neurolog Ansre-Thomas. Opracował książkę o chorobach móżdżku (1952 rok), podkreślając pojęcie napięcia mięśniowego , jako istotny objaw kliniczny.

Definiując napięcie mięśniowe jest to stale utrzymujący się stan skurczu żywych mięśni. Dokładniej opisując automatyczna i nieświadoma praca siłowa mięśnia na bodziec obciążenia lub opór jaki mięsień stawia kiedy go rozciągamy.

Tonus zależy (tu uwaga) od mechanicznych parametrów tkanki mięśniowej, a więc lepkości i sprężystości.

Rozpatrując pracę mięśnia (skurcz i  bierne rozciąganie) koniecznie musimy zwrócić uwagę na parametry mechaniczne pomocniczych struktur elastycznych: powięzi i ścięgien za pomocą których siła skurczu jest przekazywana na kości. Dlatego w literaturze medycznej,  sugeruje się badanie zespołu biomechanicznego jakim jest zespół mięśniowo-ścięgnowy (ang. muscle-ten- don unit MTU)

Co reguluje napięcie mięśniowe:

Wiele czynników ma wpływ  na proces regulacji napięcia mięśniowego.  Najważniejszy  to własny odruch mięśnia na rozciąganie (odruch miotatyczny).

Inne czynniki to:

-anatomiczny stan narządu ruchu

-ośrodkowy układ nerwowy

-układ hormonalny

-narządy zmysłów

-emocje

BADANIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO

Doświadczenie kliniczne wielu specjalistów, pokazuje brak spójności w ocenie napięcia mięśniowego u dzieci. Na ocenę napięcia mięśniowego wpływa dodatkowo siła mięśniowa i zakres ruchomości. Zgodność diagnostyczna występuje tylko w skrajnych przypadkach hipotonii uogólnionej (wiotkość) i hipertonii (sztywność).

W literaturze brakuje badań i opracowań obiektywnej metody oceny obniżonego napięcia mięśniowego.

Natomiast opracowane i dostępne są skale oceny wzmożonego napięcia mięśniowego np. HAT,skala Ashwortha,skala Tardieu. W diagnostyce klinicznej wyróżnia się trzy typy hipertonii: spastyczność, dystonię i sztywność.

WAŻNE:

Wnioski nasuwają się same, zbyt pochopnie rzucamy słowa na wiatr określając ocenę dziecka mówiąc o NAPIĘCIU MIĘŚNIOWYM.

A gdzie mowa o sile mięśniowej? Wytrzymałości mięśniowej? o genetycznym aspekcie struktury mięśni każdego z nas (a to się dziedziczy), o ewentualnych asymetriach ciała i braku dobrej płaszczyzny podporu/przylegania do podłoża?

Napięcie Mięśniowe Niemowlaka

Szkoła Rodzenia Milanówek
ikona facebookaikona TwitterO autorze...