Fizjoterapeuta ćwiczący z niemowlakiem

Napięcie Mięśniowe Niemowlaka

Ostatnie artykuły

Fizjoterapeuta ćwiczący z niemowlakiem
28/2/2022

Termin napięcie mięśniowe wprowadził do neurologii dziecięcej lekarz neurolog Ansre-Thomas. Opracował książkę o chorobach móżdżku (1952 rok), podkreślając pojęcie napięcia mięśniowego , jako istotny objaw kliniczny.

Definiując napięcie mięśniowe jest to stale utrzymujący się stan skurczu żywych mięśni. Dokładniej opisując automatyczna i nieświadoma praca siłowa mięśnia na bodziec obciążenia lub opór jaki mięsień stawia kiedy go rozciągamy.

Tonus zależy (tu uwaga) od mechanicznych parametrów tkanki mięśniowej, a więc lepkości i sprężystości.

Rozpatrując pracę mięśnia (skurcz i  bierne rozciąganie) koniecznie musimy zwrócić uwagę na parametry mechaniczne pomocniczych struktur elastycznych: powięzi i ścięgien za pomocą których siła skurczu jest przekazywana na kości. Dlatego w literaturze medycznej,  sugeruje się badanie zespołu biomechanicznego jakim jest zespół mięśniowo-ścięgnowy (ang. muscle-ten- don unit MTU)

Co reguluje napięcie mięśniowe:

Wiele czynników ma wpływ  na proces regulacji napięcia mięśniowego.  Najważniejszy  to własny odruch mięśnia na rozciąganie (odruch miotatyczny).

Inne czynniki to:

-anatomiczny stan narządu ruchu

-ośrodkowy układ nerwowy

-układ hormonalny

-narządy zmysłów

-emocje

BADANIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO

Doświadczenie kliniczne wielu specjalistów, pokazuje brak spójności w ocenie napięcia mięśniowego u dzieci. Na ocenę napięcia mięśniowego wpływa dodatkowo siła mięśniowa i zakres ruchomości. Zgodność diagnostyczna występuje tylko w skrajnych przypadkach hipotonii uogólnionej (wiotkość) i hipertonii (sztywność).

W literaturze brakuje badań i opracowań obiektywnej metody oceny obniżonego napięcia mięśniowego.

Natomiast opracowane i dostępne są skale oceny wzmożonego napięcia mięśniowego np. HAT,skala Ashwortha,skala Tardieu. W diagnostyce klinicznej wyróżnia się trzy typy hipertonii: spastyczność, dystonię i sztywność.

WAŻNE:

Wnioski nasuwają się same, zbyt pochopnie rzucamy słowa na wiatr określając ocenę dziecka mówiąc o NAPIĘCIU MIĘŚNIOWYM.

A gdzie mowa o sile mięśniowej? Wytrzymałości mięśniowej? o genetycznym aspekcie struktury mięśni każdego z nas (a to się dziedziczy), o ewentualnych asymetriach ciała i braku dobrej płaszczyzny podporu/przylegania do podłoża?

Napięcie Mięśniowe Niemowlaka

Szkoła Rodzenia Milanówek
ikona facebookaikona TwitterO autorze...

Ostatnie artykuły

No items found.
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Heading

No items found.
ikona facebookaikona TwitterO autorze...