Integracja sensoryczna

settings_accessibility

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) – to skoordynowane działania, mające na celu uporządkowanie informacji jakie docierają do dziecka ze świata zewnętrznego.
Diagnoza a później terapia integracji sensorycznej, prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego stworzonym miejscu – gabinecie.


Celem terapii jest stymulacja odpowiednich systemów sensorycznych, których działanie ma ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie w każdej sytuacji w jakiej znajduje się dziecko.
Właściwa integracja sensoryczna jest zatem podstawą rozwoju dziecka – tak ruchowego, jak i psychicznego i emocjonalnego.

Schorzeniami w których współwystępują zaburzenia przetwarzania sensorycznego są:
- Autyzm
- ADHD
- Opóźniony rozwój mowy
- Mózgowe Porażenie Dziecięce
- Zespół Downa
- Trudności w nauce
- Problemy z koncentracją uwagi

Terapia prowadzona jest najczęściej poprzez zabawę, podczas której dziecko wykonuje konkretne ćwiczenia, stymulując określone systemy sensoryczne. Terapeuta prowadzący decyduje o rodzaju oraz intensywności stymulacji  jakiej jest poddawane dziecko.