USG konsultacja Radiologiczna

mediation

Badanie ultrasonograficzne to nieinwazyjne badanie obrazowe, które pozwala stwierdzić nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu któregoś z narządów wewnętrznych. Stanowi często podstawę do rozszerzenia diagnostyki obrazowej o dodatkowe, specyficzne badania.
Badanie wykonywane jest przez lekarza radiologa, który instruuje Pacjenta w jakiej pozycji powinien się ułożyć (jest ona zależna od rodzaju badania). Specjalista pokrywa głowicę USG żelem i przesuwa po badanym obszarze ciała, uzyskując obraz całego narządu na ekranie monitora.  

Wskazania do wykonania badania:
- ból brzucha o różnym nasileniu (ból okolicy żołądka, jelit, wątroby),
- nieprawidłowości ze strony układu pokarmowego tj. przewlekłe zaparcia, biegunki;
- urazy jamy brzusznej,
- zwiększenie obwodu brzucha bez znanej przyczyny,
- tkliwość brzucha podczas badania przedmiotowego,
- różnicowanie chorób tarczycy,
- ocena węzłów chłonnych,
- wyczuwalne palpacyjnie zmiany gruczołów np. piersi, tarczycy;
- kontrola stwierdzonej wcześniej zmiany (guzów czy zgrubień).

W naszym ośrodku SORNO Stare Babice wykonujemy:
- USG jamy brzusznej,
- USG tarczycy,
- USG piersi,
- USG węzłów chłonnych i ślinianek,
- USG tkanek miękkich,
- USG układu moczowego.