dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Konsultacje Neurochirurgiczna

offline_bolt

Centrum Medyczno Rehabilitacyjne SORNO oferuje Państwu wizyty lekarskie z dziedziny neurochirurgii.
Podstawowa konsultacja neurochirurgiczna obejmuje wywiad, badanie pacjenta z oceną dostępnych badań obrazowych oraz ustalenie dalszego leczenia.

Do najczęstszych schorzeń, które leżą w kompetencji neurochirurgii zaliczamy:
- dyskopatia szyjna, lędźwiowa,
- silne oraz przewlekłe bóle kręgosłupa,
- urazy kręgosłupa (np.: rdzenia kręgowego),
- nowotwory (np.: naczyń mózgowych),
- wodogłowie,
- uszkodzenia nerwów obwodowych,
- krwotoki wewnątrzczaszkowe.

Zapraszamy pacjentów zapisanych do POZ na bezpłatne konsultacje.