dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Pole Magnetyczne

settings_input_component

Oddziaływanie pól magnetycznych na organizmy żywe zależy od rodzaju zastosowanych pól, wielkości natężenia, charakteru zmienności w czasie i niewątpliwie od właności elektrycznych organizmu. Według światowego piśmiennictwa pole magnetyczne wpływa m.in. na: Błony komórkowe i stężenie jonów , procesy oddychania komórkowego, aktywność wybranych enzymów, procesy wolnorodnikowe, syntezę białek, przebieg procesów syntezy DNA, proliferację komórkową, obserwuje się kliniczne nastepujące działania lecznicze pulsującego pola magnetycznego : przeciwbólowe, uspokajające, przeciwzapalne, przeciw obrzękowe, zwiększenie procesĻw utylizacji tlenu i oddychania tkankowego, zwiększenie przepływu krwi w naczyniach tętniczych i w kapilarach, przyspieszene procesów gojenia isię ran i złamań.