dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Badania Medycyny Pracy

schedule_send

Medycyna pracy zajmuje się ochroną zdrowia pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników w trakcie wykonywania pracy. Aby potencjalny pracownik mógł przystąpić do powierzonych mu obowiązków w nowym miejscu pracy lub na nowym stanowisku, musi przejść przez konsultację lekarza medycyny pracy. Niektóre kierunki studiów lub szkoły zawodowe mogą również wymagać zaświadczenia od lekarza tej specjalizacji.Wyróżnia się następujące rodzaje badań z zakresu medycyny pracy:- badania wstępne – w sytuacji, gdy pracownik rozpoczyna pracę w nowym miejscu lub zmienia stanowisko,- badania okresowe – w zależności od rodzaju stanowiska oraz narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia,- badania kontrolne – w sytuacji, gdy pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni.W zależności na jakie czynniki szkodliwe może być pracownik narażony podczas wykonywania pracy, lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań lekarskich lub konsultacje u innych specjalistów.