dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Rehabilitacja Pediatryczna

bug_report

FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA

Nasz ośrodek specjalizuje się w diagnostyce i terapii niemowląt, dzieci oraz młodzieży z neurologicznymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, schorzeniami ortopedycznymi oraz wadami postawy.

Wierzymy, że profilaktyka i wczesna diagnostyka to klucz do zdrowego i prawidłowego rozwoju.

Pracujemy wieloma międzynarodowymi metodami zapewniamy dzieciom kompleksową oraz profesjonalną rehabilitację.

- terapia NDT Bobath

- metoda Vojty

- FITS

- PNF

- terapia manualna

- trening funkcjonalny siły i mocy

- przygotowanie do zabiegów operacyjnych

- terapia u dzieci korzystających z gorsetów

Rehabilitacja niemowląt i dzieci obejmuje m.in. takie zaburzenia i schorzenia jak:

-choroby neurologiczne (mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia mięśniowa, przepuklina oponowo-rdzeniowa itp.)

- wcześniaki, dzieci z niską masą urodzeniową

- obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe

- asymetrie ułożeniowe

- opóźnienia neurorozwojowe

- kręcz szyi

- dysplazja stawów biodrowych

- porażenie splotu barkowego

- zespoły genetyczne ( Downa,Williamsa)