dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

volunteer_activism

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ POZ

GABINET ZABIEGOWY

·       pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, oddechów,  obwodów ciała

·       pomiary wzrostu i wagi oraz obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI)

·       EKG

·       spirometria

·       oznaczanie poziomu cukru

·       zastrzyki

·       pielęgnacja ran

·       wymazy w kierunku chorób zakaźnych

·       szczepienia dorosłych

·       profilaktyka, edukacja oraz promocja zdrowia

PUNKT SZCZEPIEŃ DLA DZIECI

·       szczepienia dzieci

·       pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, obwodów ciała

·       pomiary wzrostu i wagi oraz obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI), centyle

·       edukacja

·       badanie ostrości wzroku

PUNKT POBRAŃ

·      pobieranie krwi i innego materiału biologicznego

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ

Wizyta domowa:

·       rozpoznanie środowiska

·       przeprowadzanie wywiadów środowiskowo-rodzinnych

·       pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, oddechów

·       oznaczanie poziomu cukru

·       zastrzyki, kroplówki

·       pobieranie krwi i innego materiału biologicznego

·       pielęgnacja ran 

·       cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet

·       toaleta dróg oddechowych

·       pielęgnacja zgłębnika żołądkowego/stomii

·       edukacja

·       usprawnianie ruchowe

·       wizyta patronażowa u niemowlęcia

·       profilaktyka, edukacja oraz promocja zdrowia

HARMONOGRAM PRACY:

Poniedziałek - piątek

Przychodnia czynna jest od 7:00 do 20:00

Lekarz POZ przyjmuje od 8:00 do 20:00

Pielęgniarka/ Położna pracuje od 8:00 do 18:00

Gabinet zabiegowy czynny jest od 8:00 do 18:00

Punkt pobrań pracuje od 7:10 do 11:00