dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Profilaktyka

volunteer_activism

Programy profilaktyczne w CMR Sorno:

 

1.      Program profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Program adresowany jest do osób:

·      znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy,

·      będących w wieku od 35 do 65 roku życia,

·      u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia,

·      które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

 

2.       Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do osób:

·      powyżej18 roku życia,

·      które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

·      nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy,

·      a w szczególności:

·      osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

·      osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.

 

3.      Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program adresowany jest do Pań:

·      między 25-59r.ż., które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego w ramach NFZ.

 

 

Zapisy w rejestracji osobiście lub telefonicznie pod nr.: 22 722 90 02, 22 722 92 76, 22 390 31 33.