dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Położna środowiskowo-rodzinna

volunteer_activism

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ POŁOŻNĄ POZ

GABINET POŁOŻONEJ ŚRODOWISKOWEJ

Wizyta w przychodni:

·       pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego,oddechów

·       pomiary wzrostu i wagi

·       oznaczanie poziomu cukru

·       pobieranie krwi

·       zastrzyki

·       pielęgnacja ran

·       wizyta w ramach edukacji przedporodowej i poporodowej

·       profilaktyka raka szyjki macicy

·       edukacja

     Wizyta domowa:

·       pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego,oddechów

·       oznaczanie poziomu cukru

·       zastrzyki, kroplówki

·       pobieranie krwi

·       pielęgnacja ran

·       cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet

·       pielęgnacja po zabiegu operacyjnympołożniczo-ginekologicznym

·       wizyta w ramach edukacji przedporodowej i okołoporodowej

·       edukacja

·       wizyta patronażowa u położnicy i noworodka

HARMONOGRAM PRACY:

Poniedziałek - piątek

Przychodnia czynna jest od 7:00 do 20:00

Lekarz POZ przyjmuje od 8:00 do 20:00

Pielęgniarka/ Położna pracuje od 8:00 do 18:00

Gabinet zabiegowy czynny jest od 8:00 do 18:00

Punkt pobrań pracuje od 7:10 do 11:00