Konsultacja Logopedyczna

accessibility_new

Konsultacja Logopedyczna

Konsultacja u logopedy ma na celu ocenę rozwoju mowy i komunikacji dziecka.
Ocena logopedyczna zazwyczaj zaczyna się od przeprowadzenia dokładnego wywiadu z opiekunem/opiekunami dziecka (przebieg ciąży, porodu, stan dziecka po porodzie, osiąganie kamieni milowych w rozwoju).
Następnie logopeda przeanalizuje sposoby karmienia dziecka: ssanie, odgryzanie, żucie i gryzienie stałych pokarmów. Jeśli występują trudności w zakresie przebiegu karmienia, zaleca się, aby rodzic miał ze sobą filmy z karmienia oraz akcesoria: butelkę, łyżeczkę, kubek z których korzysta dziecko.
Podczas wizyty diagnostycznej logopeda ocenia:
• budowę i sprawność narządu mowy;
• przebieg funkcji fizjologicznych (oddychanie, połykanie);
• rozumienie komunikatów słownych;
• sposoby komunikacji dziecka z otoczeniem, umiejętność wypowiadania się, zasób słownictwa;
• artykulację głosek;
• rozwój funkcji słuchowych.

Wizyta diagnostyczna kończy się przedstawieniem rodzicom wniosków z przeprowadzonego badania. Logopeda informuje o potencjalnych zagrożeniach w rozwoju mowy i proponuje ewentualną terapię. Jeśli wada jest niewielka i możliwa do skorygowania w środowisku domowym, logopeda przekazuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.
Czasami logopeda zleca dodatkowe konsultacje (m.in. u fizjoterapeuty, ortodonty, laryngologa lub doradcy laktacyjnego), niezbędne do postawienia trafnej diagnozy.