dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Konsultacja Neurochirurgiczna

offline_bolt

Konsultacja Neurochirurgiczna

Centrum Medyczne SORNO oferuje Państwu wizyty lekarskie z dziedziny neurochirurgii. Podstawowa konsultacja neurochirurgiczna obejmuje wywiad, badanie pacjenta z oceną dostępnych badań obrazowych oraz ustalenie dalszego leczenia. Do najczęstszych schorzeń, które leżą w kompetencji neurochirurgii to:- dyskopatia szyjna, lędźwiowa,- silne oraz przewlekłe bóle kręgosłupa,- urazy kręgosłupa (np.: rdzenia kręgowego),- nowotwory (np.: naczyń mózgowych),- wodogłowie,- uszkodzenia nerwów obwodowych,- krwotoki wewnątrzczaszkowe.

Dzięki umowie zawartej pomiędzy CMR Sorno, a Gminą Stare Babice oraz w trosce o dobro naszych pacjentów zapraszamy na bezpłatne konsultacje do lekarza neurochirurga.