dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Spirometria

trending_up

W Centrum Medyczno Rehabilitacyjnym SORNO można wykonać spirometrię, na zlecenie lekarza.

Spirometria może pomóc lekarzowi zdiagnozować i ocenić stopień zaawansowania różnych chorób płuc, w tym: astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), rozstrzenia oskrzeli i zwłóknienia płuc. Badanie można również wykorzystać do oceny obecnego leczenia jednego z tych schorzeń.

Spirometria jest najczęstszą formą testów czynnościowych płuc. Mierzy prędkość i objętość, z jaką płuca wypełniają się i wydalają powietrze podczas oddychania. Najczęstsze pomiary dla tego testu to:
- wymuszona objętość wydechowa w ciągu jednej sekundy (mierzy ile powietrza można wydmuchać w ciągu jednej sekundy),
- wymuszona pojemność życiowa (ilość powietrza, którą możesz całkowicie i siłą wydmuchać jednym oddechem),
- szczytowy przepływ wydechowy (mierzy szybkość, z jaką możesz wymusić wydech, czyli maksymalną prędkość przepływu powietrza podczas wydechu).