dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Medycyna Szkolna

volunteer_activism

Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana jest poprzez:

  • Profilaktyczną opiekę zdrowotną, która jest sprawowana nad uczniami a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do     ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
  • Promocję zdrowia
  • Opiekę stomatologiczną, która jest sprawowana nad uczniami.

Co obejmują świadczenia w ramach Medycyny Szkolnej

  • Świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych
  • Świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej
  • Kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
  • Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
  • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć, udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej