dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

USG tkanek miękkich

settings_input_antenna

USG tkanek miękkich to nieinwazyjne badania obrazowe, które wykorzystują fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do oceny struktur w tkankach miękkich w dowolnym miejscu na ciele. Podczas badania sonda przesuwana jest po skórze, która emituje fale dźwiękowe. Te fale dźwiękowe odbijają się od organów i wysyłają sygnał poprzez mikrofon do komputera, który następnie wyświetla dźwięk jako obraz.

Badanie USG tkanek miękkich zalecane jest w przypadku:
- guzków lub zgrubień wyczuwalnych pod skórą,
- powiększonych węzłów chłonnych,
- urazów mięśni,
- dolegliwości bólowych tkanki miękkiej,
- objawów wskazujących na przepuklinę,
- podejrzenia zwyrodnień,
- obrzęku kończyn,
-  dolegliwości bólowych nieznanego pochodzenia.

Badanie USG bardzo szczegółowo obrazuje tkanki miękkie, które zwykle nie wyglądają dobrze na zdjęciach rentgenowskich. Metoda umożliwia również obrazowanie w czasie rzeczywistym.
Jest to w pełni bezpieczna i wygodna procedura. Pacjent podczas badanie nie odczuwa dyskomfortu.