dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Iniekcja

upgrade

W Centrum Medyczno Rehabilitacyjnym SORNO wykonywane są zastrzyki na zlecenie lekarzy.
Zastrzyki podskórne wykonuje się w ramię, brzuch, udo oraz okolicę łopatki.
Najczęściej podawanymi lekami w iniekcji podskórnej są insuliny i heparyny drobnocząsteczkowe.


Zastrzyki śródskórne wykonuje się w wewnętrzną część przedramienia po stronie kciuka. Zastrzyki śródskórne stosuje się przy testach uczuleniowych lub próbie tuberkulinowej.


Zastrzyki domięśniowe wykonuje się w duże mięśnie, dobrze ukrwione, słabo unerwione,
najczęściej są to mięsień pośladkowy średni, mięsień czworogłowy uda, mięsień trójgłowy ramienia. Zastrzyki
domięśniowe są najczęściej wykonywanymi. Stosuje się je podczas podawania wielu leków. Postać leku: wodna, oleista, zawiesina.