dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Deklaracja dostępności

volunteer_activism

Deklaracja dostępności

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.sorno.pl/stare-babice

Data publikacji strony internetowej:  2021-09-21.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-02-20.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-24
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO zweryfikowanej na podstawie  Listy kontrolnej do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej i jej zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych opracowanej przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (Warszawa 2021r.).

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W razie problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Marcinem Palczakiem. Kontaktować się można mailowo: administracja@sorno.pl lub telefonicznie: 22 390 31 33.

W zgłoszeniu należy podać:

·      imię i nazwisko,

·      dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

·      dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

·      opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, można zgłosić skargę.

Po wyczerpaniu ww. opcji można zgłosić uwagi do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona internetowa https://www.rpo.gov.pl/pl).

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

1.      Do placówki prowadzą 3 wejścia - wszystkie dostępne są od przodu budynku z parkingu zlokalizowanego przed przychodnią. Przed wejściem nie ma schodów, ani innych ograniczeń. Drzwi otwierane są standardowo poprzez pociągnięcie za uchwyt.

2.      Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w całości znajduje się na parterze budynku, w związku z czym w środku nie ma schodów, ani windy.

3.      Rejestracja znajduje się w holu pomiędzy gabinetami nr 2 i 3, naprzeciw wejść oznaczonych: „dzieci zdrowe”, „dzieci chore”.

4.      Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się naprzeciwko gabinetu nr 7.

5.      Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

6.      Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Niezbędne jest wtedy wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz potwierdzenie wykonania wymaganych szczepień weterynaryjnych.  

7.      W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

8.      W Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym SORNO można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy placówki po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym: 22 390 31 33 lub mailowym: babice@sorno.pl. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

9.      W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.