Badania Medycyny Pracy - wpis do książeczki sanitarnej

alarm_on

Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych jest wymogiem dla osób mających kontakt z wieloma osobami w pracy oraz osób pracujących w gastronomii, szpitalach, przy produkcji i sprzedaży żywności. Dokument potwierdza, że dana osoba jest zdrowa i nie istnieje ryzyko zarażenia się od niej pałeczkami danych bakterii (np. pałeczki duru brzusznego, Salmonelli, Shigella). Taka opinia jest wystawiana po wykonaniu odpowiednich badań. Dzięki temu wymogowi ograniczane jest ryzyko szerzenia epidemii.

Pacjent z wynikami badań udaje się do lekarza medycyny pracy, który wydaje odpowiednie zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy, ustala datę kolejnych badań bądź konieczność ich powtórzenia.