dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Kardologiczne Badanie Holter RR

favorite

Holter ciśnieniowy (Holter RR) to standardowe badanie wykorzystywane w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Polega ono na rejestrowaniu ciśnienia tętniczego krwi u Pacjenta przez 1 dobę. Do badania wykorzystywany jest specjalny aparat, którego zadaniem jest monitorowanie ciśnienia przez cały czas.

Badanie wykonuje się w przypadku:
- kontroli nadciśnienia tętniczego/niedociśnienia,
- oceny dotychczasowego leczenia,
- oceny pracy serca podczas czynności życia codziennego,
- wykrycia niepokojących zmian, które stanowią przyczynę dolegliwości Pacjenta.

Badanie przeprowadza się podczas normalnej aktywności, bez zmiany rutyny dnia (np. należy przyjąć leki o stałej porze), w przypadku innych zaleceń lekarza należy się zastosować do jego wskazówek. Pacjent powinien założyć luźne ubranie, które nie będzie ograniczać pracy aparatu. Na czas badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców.

Holter sam rejestruje wartości, natomiast to lekarz kardiolog dokonuje analizy wyników.