Na czym polega terapia logopedyczna? Jakimi metodami pracuje logopeda?

Na czym polega terapia logopedyczna? Jakimi metodami pracuje logopeda?

Ostatnie aktualności

Na czym polega terapia logopedyczna? Jakimi metodami pracuje logopeda?
8/11/2023

"Logopeda to Pani od prawidłowego mówienia” - jest to bardzo często powtarzana teza, z którą nie sposób się nie zgodzić, bo nauka właściwej wymowy głosek jest jednym z obszarów, którymi zajmuje się logopeda. Lecz jest to zaledwie ułamek terapii logopedycznej, a często, jej końcowy etap! Niekiedy na drodze do uzyskania normatywnej realizacji głoski stają różnego rodzaju wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się logopeda i jego pacjent. Zatem, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami gabinetu logopedycznego? Nad jakimi obszarami pracuje specjalista ze swoim podopiecznym? Nasz logopeda odpowiada!

Należy zacząć od tego, że kluczem do efektywnej terapii logopedycznej jest rzetelnie przeprowadzona konsultacja logopedyczna, na którą składają się wywiad z rodzicem i badanie dziecka. Wywiad dostarcza logopedzie informacji o przebiegu ciąży i porodu, stanie zdrowia dziecka w poszczególnych latach życia oraz o jego rozwoju ruchowym i przede wszystkim, rozwoju mowy.

Dla logopedy ważna jest też kwestia innych konsultacji specjalistycznych i terapii, na które uczęszcza dziecko. Zadaje również szereg pytań m.in.: o przebieg rozszerzania diety, występujące u dziecka parafunkcje (np. ssanie kciuka),używanie smoczka, relacje dziecka z rówieśnikami oraz preferowane rodzaje zabawi formy spędzania wolnego czasu.

Interpretacja danych z wywiadu pomaga w ustaleniu przyczyn ewentualnych zaburzeń. W badaniu logopedycznym oceniany jest stan mowy dziecka - czy nadawanie i rozumienie jest adekwatne do normy rozwojowej, umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, sposób artykulacji głosek języka polskiego (zgodnie z etapami ich pojawiania się w mowie dziecka) oraz budowa i sprawność narządów artykulacyjnych, w tym ocena pozycji spoczynkowej języka.

Logopeda sprawdza również przebieg takich funkcji, jak: oddychanie, gryzienie, żucie i połykanie. Ocenia także pamięć słuchową oraz umiejętność słuchowego różnicowania głosek. Podczas trwania konsultacji, logopeda obserwuje, czy dziecko nawiązuje i utrzymuje kontakt wzrokowy, dzieli pole wspólnej uwagi oraz w jakim stopniu skupia się na poszczególnych zadaniach. Na podstawie wszystkich zebranych informacji opracowuje indywidualny plan terapii dziecka.

Początkowym etapem terapii, niezależnym od wieku pacjenta i występującego u niego problemu, jest nawiązanie z nim relacji. Dziecko musi czuć się w gabinecie bezpiecznie i komfortowo, a w logopedzie widzieć pełną sympatii, bliską osobę, której może w pełni zaufać. Od tego momentu wizyty w gabinecie logopedycznym stają się czystą przyjemnością i można przejść do realizacji poszczególnych celów terapeutycznych.

Co obejmuje terapia logopedyczna?

  • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych - języka, warg, podniebienia miękkiego. Ich dobór zależy od trudności występujących u danego pacjenta. Ćwiczenia mają na celu polepszenie sprawności aparatu artykulacyjnego, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu napięcia mięśniowego w jego obrębie. Logopeda kontroluje poprawność wykonywanych ćwiczeń i zaleca włączenie ich do codziennej rutyny, w domowym zaciszu. Jest to niezwykle ważny element terapii logopedycznej, ponieważ warunkuje przejście do jej kolejnych etapów związanych bezpośrednio z wymową i funkcjami prymarnymi, jak oddychanie lub połykanie. 
  • Naukę prawidłowego toru oddechowego. 
  • Ćwiczenia z zakresu emisji głosu. 
  • Naukę prawidłowego sposobu połykania.
  • Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej.
  • Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.
  • Usprawnianie motoryki małej. 
  • Rozwijanie słownika czynnego i biernego.
  • Wydłużanie czasu koncentracji i dzielenia pola wspólnej uwagi.
  • Wywoływanie prawidłowej realizacji głosek, ich utrwalanie i automatyzowanie.

Jak widać, obszar działań logopedy jest bardzo szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do terapii wad wymowy. Postępując zgodnie z zasadą, aby usprawniać te obszary, w zakresie których dziecko ma deficyty, logopeda planuje terapię, której sukces zależy od dobranych przez niego metod oraz zaangażowania pacjenta i jego rodzica. 

Weronika Wiśniewska - logopeda dziecięcy w SORNO Kids.

Zapisz się na konsultacje logopedyczne do Weroniki Wiśniewskiej online lub telefonicznie pod numerem 22 390 31 21.

SORNO Kids

Ul. Podwiejska 39/10

05-822 Milanówek

M: kids@sorno.pl

Sprawdź jak do nas dojechać https://bit.ly/SORNO_Kids_Milanowek_Google_Maps

Weronika Wiśniewska

Weronika Wiśniewska

Szkoła Rodzenia Milanówek
Masaż Milanówek
Milanówek
Milanówek Kids
Stare Babice
Mościska
ikona facebookaikona TwitterO autorze...