dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Promocja Zdrowia

volunteer_activism

Promocja zdrowia
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO

1.     W ramach promocji zdrowia powstała mini Poradnia żywności i żywienia prowadzona przez Specjalistę Dietetyka, przy wsparciu lekarzy i pielęgniarek POZ.

2.     Działania w ramach promocji zdrowia obejmują wszystkich pacjentów placówki.

3.     Promocja zdrowia odbywa się poprzez indywidualną, osobistą konsultację pacjenta. Istnieje możliwość spotkań grupowych w ramach jednej rodziny.

4.     Realizacja promocji zdrowia w ramach poradni żywności i żywienia odbywa się raz
w miesiącu, w ostatnią środę, w godz. 16:30-19:30.

5.     Każda konsultacja jest wpisywana do dokumentacji medycznej pacjenta.

6.     W ramach promocji zdrowia realizujemy:

·       indywidualne spotkania ze specjalistą dietetyki,

·       konsultacje z lekarzami POZ,

·       konsultacje z pielęgniarkami POZ,

·       materiały edukacyjne,

·       pomiary masy ciała,

·       indywidualnie ułożony jadłospis.

7.     Rejestracja na poradę odbywa się osobiście oraz telefonicznie (w tym przez osoby upoważnione) w godzinach pracy rejestracji Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego SORNO (pn-pt 7:00-20:00).