dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Kardologiczne badanie-Holter EKG i RR

favorite

Holter EKG to badanie czynności serca wykonywane przez minimum 24 godziny do kilku dni. Celem badania jest zapis pracy serca i zdiagnozowanie utajonych zaburzeń, które ciężko wykryć w spoczynkowym EKG.

Na czas badania Pacjent zaopatrywany jest w urządzenie rejestrujące, montowane są elektrody na klatce piersiowej. W trakcie badania Pacjent proszony jest o prowadzenie dziennika, w którym zapisuje swoje objawy (ból w klatce piersiowej, omdlenia, nierówna praca serca). Na czas pomiaru zaleca się prowadzenie normalnych aktywności, tak jak to wyglądało do tej pory. Po zakończeniu badania, wyniki są interpretowane przez lekarza kardiologa.

Wskazania do badania Holter EKG:
- omdlenia, zasłabnięcia, napady duszności;
- zaburzenia pracy serca (kołatanie, nierówna praca serca);
- choroba niedokrwienna serca,
- nadciśnienie tętnicze,
- zawał serca,
- monitorowanie pracy rozrusznika serca,
- zaburzenie pracy serca w trakcie snu.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania (jedynie wskazane jest usunięcie owłosienia z torsu u mężczyzn w celu przymocowania elektrod). Pacjent powinien założyć luźne ubranie, które nie będzie ograniczać pracy aparatu. Na czas badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców.

Holter RR potocznie holter ciśnieniowy- kardiologiczne badanie diagnostyczne polegające na wielokrotnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi w ciągu doby za pomocą specjalnego urządzenia noszonego cały czas przez Pacjenta.

Holter ciśnieniowy (Holter RR) to standardowe badanie wykorzystywane w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Polega ono na rejestrowaniu ciśnienia tętniczego krwi u Pacjenta przez 1 dobę. Do badania wykorzystywany jest specjalny aparat, którego zadaniem jest monitorowanie ciśnienia przez cały czas.

Badanie wykonuje się w przypadku:
- kontroli nadciśnienia tętniczego/niedociśnienia,
- oceny dotychczasowego leczenia,
- oceny pracy serca podczas czynności życia codziennego,
- wykrycia niepokojących zmian, które stanowią przyczynę dolegliwości Pacjenta.

Badanie przeprowadza się podczas normalnej aktywności, bez zmiany rutyny dnia (np. należy przyjąć leki o stałej porze), w przypadku innych zaleceń lekarza należy się zastosować do jego wskazówek. Pacjent powinien założyć luźne ubranie, które nie będzie ograniczać pracy aparatu. Na czas badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców.

Holter sam rejestruje wartości, natomiast to lekarz kardiolog dokonuje analizy wyników.