Witamy w Zespole SORNO Kids dr Monikę Sugalską - neurologa dziecięcego.

Witamy w Zespole SORNO Kids dr Monikę Sugalską - neurologa dziecięcego.

Ostatnie aktualności

Witamy w Zespole SORNO Kids dr Monikę Sugalską - neurologa dziecięcego.
8/11/2023

Dr Monika Sugalska w 2016 r. ukończyła z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie neurologii dziecięcej odbywała w Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie. W 2021 roku ukończyła kurs diagnostyki nerorozwojowej metodą Vojty. Obecnie jest w trakcie szkolenia z wykonywania badań elektrofizjologicznych – ENG oraz EMG.

W marcu 2020 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tematyka pracy doktorskiej była związana z wczesną diagnostyką stwardnienia guzowatego celem zapobiegania rozwojowi padaczki i niepełnosprawności intelektualnej. Uczestniczyła również w wieloośrodkowych badaniach skupiających się na leczeniu chorób neurologicznych m.in. prewencyjnym leczeniu padaczki na modelu stwardnienia guzowatego (badanie EPISTOP, EPIMARKER) oraz badaniu klinicznym oceniającym skuteczność kannabinoidów w leczeniu zespołu Tourette'a. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych. Uczestniczy regularnie w konferencjach medycznych oraz jest członkiem stowarzyszeń neurologów dziecięcych (stowarzyszenia polskiego - PTND, europejskiego – EPNS oraz ogólnoświatowego - ICNA)

W swojej praktyce zajmuje się dziećmi z różnego rodzaju chorobami neurologicznymi wieku rozwojowego m.in. oceną neurorozwojową, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami napięcia mięśniowego, diagnostyką i leczeniem padaczki, bólów głowy, zaburzeniami napadowymi niepadaczkowymi, zaburzeniami koncentracji uwagi, ADHD, chorobami skórno-nerwowymi m.in. stwardnieniem guzowatym.

W pracy liczy się dla niej zaufanie i otwarta komunikacja, a także nawiązanie relacji nie tylko z rodzicem, ale również z dzieckiem. W procesie leczenia pacjentów stara się stosować podejście holistyczne, ponieważ niektóre neurologiczne objawy mogą wynikać nie tylko z chorób neurologicznych, ale również ogólnoustrojowych, jak i psychologicznych.

Szkoła Rodzenia Milanówek
Masaż Milanówek
Milanówek
Milanówek Kids
Stare Babice
Mościska
ikona facebookaikona TwitterO autorze...