Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na Trening Umiejętności Społecznych do SORNO KIDS

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w SORNO KIDS

Ostatnie aktualności

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na Trening Umiejętności Społecznych do SORNO KIDS
8/11/2023

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym potrzebujące wsparcia emocjonalno - społecznego w zakresie:

 • nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
 • samoregulacji emocji oraz kontroli zachowań agresywnych,
 • minimalizacji lęku przed oceną i porażką w sytuacjach społecznych,
 • usprawnienia procesów adaptacji do nowych sytuacji,
 • podniesienia samooceny oraz poczucia własnej wartości i sprawczości,
 • dbania o swoje potrzeby i granice oraz poszanowania granic otoczenia

Podczas zajęć nauczymy się:

 • rozróżniać, identyfikować i rozumieć emocje
 • wzmacniać samokontrolę i wyrażać siebie w sposób akceptowany społecznie
 • komunikować się bez przemocy
 • szanować granice i potrzeby
 • przestrzegania zasad i norm społecznych
 • budować pozytywne relacje z rówieśnikami
 • przeciwdziałać agresji, rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny
 • wzmacniać poczucie własnej wartości
 • lubić swoje mocne i słabe strony

Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu przez 60 min w grupach od 4 do 6 osób. Stosowane metody i formy pracy będą dostosowane do potrzeb i potencjału uczestników. Podczas zajęć będą wykorzystane:

 • opowieści i bajki filozoficzne,
 • gry i zabawy darmowe
 • filmiki symulacyjne i edukacyjne
 • elementy muzykoterapii,
 • techniki relaksacyjne,
 • elementy z zakresu Efektywnej Nauki i Pozytywnej Dyscypliny

SORNO KIDS Milanówek, ul. Podwiejska 39/10:

Zapisy tel. 22 390 31 31

Szkoła Rodzenia Milanówek
Masaż Milanówek
Milanówek
Milanówek Kids
Stare Babice
Mościska
ikona facebookaikona TwitterO autorze...