grafika odcisku palca

rodo

powrót
Homepage
>
O Sorno
>
Rodo

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE SORNO.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@icdo.pl

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Radca Prawny Michał Rytel, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@icdo.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Pełen tekst Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w załączeniu poniżej.

Klauzula
Stare babice
milanówek
grodzisk maz.
Stare babice
milanówek
grodzisk maz.

Partnerzy

logo diagnostykalogo osozlogo NFZ