dłoń na kalkulatorze

Medycyna pracy

powrót
Homepage
>
Dla firm
>
Medycyna pracy

MEDYCYNA PRACY

BADANIA PROFILAKTYCZNE

Prowadzenie badań profilaktycznych pracowników to obowiązek każdego pracodawcy. Centrum Medyczne Sorno oferuje Państwu pełny zakres badań profilaktycznych w miejscu pracy. Nasi specjaliści zbadają stanowisko i warunki pracy, a także indywidualne predyspozycje danego pracownika. Prowadzimy badania wstępne (gdy zmienia się charakter stanowiska pracy lub przybywa nowy pracownik), badania okresowe (aktualizujące poprzednie zaświadczenie) oraz badania kontrolne (dla każdego pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim ponad miesiąc).

Na badania profilaktyczne kieruje pracodawca. Jest on zobowiązany wypełnić skierowanie na badanie danego pracownika.

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Badania sanitarno-epidemiologiczne dotyczą stanowisk, gdzie pracownicy muszą zachować szczególną ostrożność ze względu na łatwość przenoszenia zakażeń. Są to m.in. stanowiska, gdzie pracownicy mają kontakt z żywnością, wodą zdatną do picia, lekami doustnymi, środkami pielęgnującymi skórę, a także ciągłą styczność z ludźmi stwarzającą większe zagrożenie zakażenia drogą kropelkową lub pyłową. Pracodawca powinien sprawdzać w takich przypadkach, czy pracownik posiada aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną oraz badania.

Na badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje pracodawca. Jest on zobowiązany wypełnić skierowanie na badanie danego pracownika.

PRZEGLĄD STANOWISK PRACY

W Centrum Medycznym Sorno możecie Państwo umówić się na przegląd stanowisk pracy. Przegląd wykonywany jest przez upoważnioną osobę z naszej przychodni, która po wcześniejszym umówieniu się w dogodnym dla Państwa terminie przyjeżdża do firmy i zapisuje potrzebne informacje w Karcie Opisu Środowiska Pracy.

Informacje z przeglądu są wykorzystywane przez lekarzy podczas późniejszych badań medycyny pracy.

Jeżeli chcecie Państwo zamówić przegląd stanowisk pracy w Państwa firmie prosimy o kontakt.

SKIEROWANIA

Tutaj znajdziecie Państwo formularze skierowań na badania medycyny pracy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

rehabilitacja PDF

PRZEPISY MEDYCYNY PRACY

Kodeks Pracy – Dział X.


Dziennik Ustaw Nr 96 z 1997 r., poz. 593, z późn. zm. (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy).


Dziennik Ustaw Nr 69 z 1996 r., poz. 332, z późn. zm. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).


Dziennik Ustaw Nr 132 z 2002 r., poz. 1115 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach).

Dziennik Ustaw Nr 114 z 1996 r., poz. 545 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom) oraz Dziennik Ustaw nr 127 z 2002 r., poz. 1092.

Dziennik Ustaw Nr 148 z 1998 r., poz. 973 (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).

Dziennik Ustaw Nr 120 z 1997 r., poz. 768 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania)

Dziennik Ustaw Nr 37 z 2003 r., poz. 328 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania).

Dziennik Ustaw Nr 42 z 2006 r., poz. 292 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią).

Dziennik Ustaw Nr 25 z 2006 r., poz. 191 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych).

Dziennik Ustaw Nr 133 z 2006 r., poz. 939 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).

Dziennik Ustaw Nr 132 z 2006 r., poz. 928 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).

Dziennik Ustaw Nr 234 z 2008 r., poz. 1570 (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Dziennik Ustaw Nr 171 z 2006 r., poz. 1225, z późn. zm. (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
Kodeks Pracy – Dział X.

Dziennik Ustaw Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 (tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Dziennik Ustaw Nr 89 z 2007 r, poz. 589 (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

Stare babice
milanówek
grodzisk maz.
Stare babice
milanówek
grodzisk maz.

Partnerzy

logo diagnostykalogo osozlogo NFZ